LoginLogin
ถุงทองบริการ
 ข้อมูล แต่งงาน : ถุงทองบริการ
Subject Topic: *~* แจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน *~* Post ReplyPost New Topic
Author
Message << Prev Topic | Next Topic >>
tungtong
Senior Member
Senior Member
Avatar
ร้านถุงทอง

Joined: 14 June 2005
Posts: 671
Posted: 05 March 2007 at 10:10am | IP 58.136.168.193 Quote tungtong

นาย นิธินันท์ บุญชม หรือ เดียร์

ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของทางร้าน ถุงทองบริการ

ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมาย

ร้านถุงทองบริการ ขอแจ้งให้ทราบว่า นายนิธินันท์ บุญชม หรือ เดียร์ ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของทางร้านถุงทอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป หากบุคคลข้างต้น กระทำการใด ๆ ทางร้านจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกประการ

เนื่องด้วยนายนิธินันท์ บุญชม หรือ เดียร์ ได้ทำการทุจริตต่อทางร้าน โดยการรับงานจากลูกค้าของทางร้านแล้วนำไปดำเนินการเป็นการส่วนต ัวแล้วเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับทางร้านเป็นอย่างมาก โดยนา ยนิธินันท์ บุญชม หรือ เดียร์ ได้นำภาพผลงานของทางร้านไปใช้ในงานส่วนตัวและไปอ้างว่าเป็นผลงา นของตนเอง ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางร้าน และยังได้นำหนังสือสัญญาของทางร้านไปทำหนังสือสัญญากับลูกค้าแล ะเก็บเงินมัดจำของลูกค้ามาใช้ส่วนตัว

หากลูกค้าหรือผู้ที่เคยใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการตรวจสอบส ถานะการจองกับทางร้าน สามารถสอบถามข้อมูลจากทางร้านได้โดยตรงที่เบอร์

086-3009741 คุณก้อย      

081-4477594 คุณวิ

                              

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาววิชุมา ธรรมศาลา 

ผู้จัดการร้านถุงทอง

Back to Top View tungtong's Profile Search for other posts by tungtong Visit tungtong's Homepage
 

If you wish to post a reply to this topic you must first login
If you are not already registered you must first register

  Post ReplyPost New Topic
Printable version Printable version

You can post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide